Informationsdag den 17 november i Malmö för lärare som är HLR instruktörer

Svenska HLR rådet och Skånes universitetssjukhus bjuder in till en spännande inspirationsdag för lärare i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus mellan klockan 11.00-16.00. Hjärtligt välkomna!
Läs mer
 

HLR app

Ladda ner vår app Rädda hjärtat, som vi har utvecklat tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Appen kan laddas ner från App Store och Google Play.
 

Vetenskapligt HLR symposium i Stockholm den 11 november

Välkommen med anmälan till HLR Rådets vetenskapliga symposium på Södersjukhuset i Stockholm!
Läs mer
 

Resuscitation Academy utbildning 10-11 nov i Stockholm

Svenska HLR Rådet i samarbete med Hjärtstoppsgruppen på Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle har nöjet att bjuda in till en ny utbildning om hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagndet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sista anmälningsdag är den 30 sept.
Läs mer
 

Europeiska Restart a Heart Day den 16 oktober

Läs mer
 

Utbildning

Lär dig HLR - 30:2!

Utbildning

Baserat på internationell konsensus tar Svenska HLR rådet regelbundet, var femte år, fram utbildningsmaterial för allmänhet, skola och sjukvård, för lekmän lärare och instruktörer. Vi genomför även centralt arrangerade kurser runtom i landet.

Utbildning

Överlevnad vid hjärtstopp i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp är beroende av flera av varandra beroende komponenter. Medicinska riktlinjer lägger grunden för hur HLR skall utföras samt för vilka avancerade åtgärder som bör implementeras i handlingsplanerna. Pedagogiska hjälpmedel såsom dockor, hjärtstartstränare enkla hjälpmedel stödjer instruktören.

Aktivt lärande som pedagogisk modell och standardiserade instruktörsutbildningar kvalitetssäkrar lärandet och motiverar kursdeltagarna till att utföra HLR med hög kvalitet. Implementering av utbildning och utrustning samt utvärdering i organisationen säkerställs av en lokal HLR-organisatör.

Vill du lära dig hjärt-lungräddning - HLR? Sök efter en utbildare nära dig via vårt utbildarregister: http://www.cpr-council.se/foretag/
Läs mer om HLR rådets utbildningsprogram och de centrala instruktörsutbildningar som vi erbjuder!

Nominera till årets hjärt-lungräddare 2014

5 mar

Det är dags att nominera årets hjärt- lungräddare är det du eller känner du någon som räddat ett liv?

Riksförbundet HjärtLung, tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige, delar varje år ut priset Årets hjärt- lungräddare till någon...